Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
 
 
 
 
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Σχετικές εργασίες - Βιβλιογραφία


Επιστημονικές εργασίες σε θέματα βιομηχανικών παραπροϊόντων:

Βιβλιογραφία:

Α. ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ

Β. ΣΚΩΡΙΑ

Γ. ΥΑΛΟΘΡΑΥΣΜΑ

_________________

Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΦΕΚ551/2007) για τις "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ"