Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Συνέδρια-Σεμινάρια

- Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Μηχανικούς: "Οδοστρώματα από σκυρόδεμα: Οι δρόμοι του μέλλοντος"

Θεσσαλονίκη, 4-8 Δεκεμβρίου 2006

- Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Μελετητές και Μηχανικούς Έργων: "Οδοστρώματα από σκυρόδεμα: Οι δρόμοι του μέλλοντος"

Αθήνα, 3-6 Νοεμβρίου 2008

- 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση

Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005

- 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση

Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009

- 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση

Θεσσαλονίκη, 24-25 Σεπτεμβρίου 2012

- Διεθνές Συνέδριο EuroCoalAsh 2012

Θεσσαλονίκη, 25-27 Σεπτεμβρίου 2012

- 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση

Θεσσαλονίκη, 11-12 Ιουνίου 2015