Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Εταίροι - Μέλη

Τα μέλη της ΕΒΙΠΑΡ αποτελούν ένα συνδυασμό από εταιρείες που είτε παράγουν βιομηχανικά παραπροϊόντα είτεδραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιοποίησής τους, όπως και Εργαστήρια καιΙδιώτες με τεκμηριωμένη ενασχόληση στον τομέα των βιομηχανικών παραπροϊόντων.

 

Εταιρείες Μέλη:

ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

 

Ερευνητικοί Φορείς Μέλη:

ΕΚΕΠΥ

ΙΤΕΣΚ

ΤΕΕ/ΤΔΜ

 

Συνεργαζόμενα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ε.Μ.Π.