Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
 
 
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Νέα-Ανακοινώσεις

5/1/2021 EUROCOALASH 2021 - Πρώτη ανακοίνωση


7/5/2019 EUROSLAG 2019

15/4/2015 Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Μηχανικούς: Οδοστρώματα από Σκυρόδεμα

30/03/2015 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ - Παράταση υποβολής περιλήψεων

05/03/2015 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ

11/02/2015 Concrete Solutions 2016

29/04/2014 2nd ASHTRANS EUROPE Conference

14/01/2014 Ενημερωτικό Δελτίο ΕΒΙΠΑΡ - Ιανουάριος 2014

12/01/2014 V MPEI International Conference

11/01/2014 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης στις 28-01-2014

10/12/2012 EUROCOALASH 2012

30/11/2012 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης στις 17-12-2012

17/09/2012 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΒΙΠΑΡ

27/01/2012 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ

21/01/2012 Διεθνές Συνέδριο EuroCoalAsh 2012

09/02/2011 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης στις 24-2-2011

20/05/2010 Διεθνές Συνέδριο EuroCoalAsh 2010

15/03/2010 Online Courses Τεχνολογίας Σκυροδέματος

24/10/2008 Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Μελετητές και Μηχανικούς Έργων: Οδοστρώματα από σκυρόδεμα

16/10/2008 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ

18/12/2007 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

12/11/2007 Χρηματοδότηση έρευνας από την ΕΒΙΠΑΡ

21/12/2006 Επιμορφωτικό Σεμινάριο για μηχανικούς: Οδοστρώματα από σκυρόδεμα: Εργασίες - Παρουσιάσεις

17/04/2005 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση

01/02/2004 Γενική συνέλευση της ΕΒΙΠΑΡ στις 28/02/2004