Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
 
 
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΒΙΠΑΡ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: "Αξιοποίηση Παραπροϊόντων στη δόμηση"

Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα για πέμπτη συνεχόμενη φορά, μετά την επιτυχία των προηγούμενων Συνεδρίων το Νοέμβριο 2005, τον Ιούνιο 2009, το Σεπτέμβριο 2012 και τον Ιούνιο 2015.

Απευθύνεται σε:
- Ερευνητές
- Επαγγελματίες μηχανικούς
- Εκπροσώπους του Επιχειρηματικού κλάδου
- Υπεύθυνους Δημοσίων φορέων για κατασκευαστικά έργα
- Φοιτητές

Επιστημονικά θέματα Συνεδρίου:
- Ελληνικά Βιομηχανικά Παραπροϊόντα (Καταγραφή – Εξελίξεις – Ιδιαιτερότητες)
- Παραγωγή –Διαχείριση –Αξιοποίηση και Διεθνής Εμπειρία
- Έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

- Αλκαλική Ενεργοποίηση
- Νομοθεσία – Κανονισμοί – Τεχνικές Προδιαγραφές
- Οικονομικο-τεχνική και περιβαλλοντική προσέγγιση με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία