Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ΕΒΙΠΑΡ αποστείλετε e-mail στο:

info@evipar.org

 

Εναλλακτικά, τηλέφωνα επικοινωνίας:

2310995783, 2310995787, 2310995699 (fax)

 

Έδρα της εταιρείας:

Εργαστήριο Δομικών Υλικών Α.Π.Θ., Τ.Θ. 482, 54124 Θεσσαλονίκη

website: lbm.civil.auth.gr