Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Το προφίλ της ΕΒΙΠΑΡ

Η Ε.ΒΙ.ΠΑΡ. (Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία. Ιδρύθηκε το 2002 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση χρήσης βιομηχανικών παραπροϊόντων και ειδικότερα: 

 

  • η ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας και η συσσώρευση και διάχυση της υπάρχουσας γνώσης γύρω από σχετικά θέματα
  • η ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση εφαρμογών των βιομηχανικών παραπροϊόντων, έτσι ώστε να συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Η εταιρεία αποσκοπεί στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ αφενός φυσικών προσώπων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα βιομηχανικών παραπροϊόντων, αφετέρου βιομηχανιών και εταιρειών που είτε τα παράγουν είτε ενδιαφέρονται να τα ενσωματώσουν στην παραγωγική τους διαδικασία.