Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
 
 
 
 
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Βιομηχανικά Παραπροϊόντα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ονομασία

Τόπος παραγωγής

Ετήσια παραγωγή

(tn/έτος)

Αξιοποίηση

 

Ιπτάμενη Τέφρα

Μεγαλόπολης

 

ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

2.200.000

(2000)

~10% στην τσιμεντοβιομηχανία

Ιπτάμενη Τέφρα

Πτολεμαΐδας

 

ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ,

Αμυνταίου-Φιλώτα,

Αγ.Δημητρίου, Καρδιάς

 

7.300.000

(2000)

~10% στην τσιμεντοβιομηχανία

Τέφρες Πυθμένα

ΔΕΗ

 

190.000

(2000)

 

Απορρίπτεται

Σκωρία ΛΑΡΚΟ

ΛΑΡΥΜΝΑ

1.500.000

(2000)

 

~500.000 tn στην τσιμεντοβιομηχανία,

~100.000 tn αμμοβολή

 

Σκωρία

Χαλυβουργικής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

6.000

(2000)

 

100% στην τσιμεντοβιομηχανία

+ 3.500 tn από στοκ 1999

 

Σκωρία

ΣΙΔΕΝΟΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

71.000

(2000)

 

500 tn στην τσιμεντοβιομηχανία (περιστασιακά)

 

Ερυθρά Ιλύς

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

650.000

(2000)

 

100% αναξιοποίητη. Μένει στις εγκαταστάσεις.

 

Λιγνιτικά ενδιάμεσα

ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΑ ΔΕΗ

~20.000.000

(2001)

 

100% απορρίπτεται. Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί περί το 20%.

 

Φωσφογύψος

ΒΦΛ

Θεσσαλονίκη, Ν.Καρβάλη

-

-

FGD γύψος

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

400.000

(2001)

 

Συναποτίθεται με την Ι.Τ. στα ορυχεία.