Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
 
 
 
 
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Πρακτικά Συνεδρίων-Σεμιναρίων


- 3η Ημερίδα "Σχέδιο Προδιαγραφών για την αξιοποίηση Τέφρας Υψηλής Περιεκτικότητας σε ασβέστιο", 22 Ιανουαρίου 2005, Κοζάνη.

- Επιμορφωτικό Σεμινάριο για μηχανικούς: Οδοστρώματα από σκυρόδεμα, Θεσσαλονίκη 4-8 Δεκεμβρίου 2006

- Επιμορφωτικό Σεμινάριο για μηχανικούς: Οδοστρώματα από σκυρόδεμα, Αθήνα 3-6 Νοεμβρίου 2008

- 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ για την Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, Θεσσαλονίκη 24-26 Νοεμβρίου 2005

- 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ για την Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, Αιανή Κοζάνης 1-3 Ιουνίου 2009

- 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ για την Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012

- Διεθνές Συνέδριο EuroCoalAsh 2012, Θεσσαλονίκη 25-27 Σεπτεμβρίου 2012