Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

1-3 Ιουνίου 2009, Αιανή Κοζάνης