Προφίλ Εταιρίας
Αντικείμενο-Δραστηριότητες
Εταίροι - Μέλη
Πληροφοριακό Υλικό
Νέα-Ανακοινώσεις
Συνέδρια-Σεμινάρια
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

 

   

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Μηχανικούς: Οδοστρώματα από σκυρόδεμα

 

Η ΕΒΙΠΑΡ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Α.Π.Θ. και το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Ε.Μ.Π. διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο για επαγγελματίες μηχανικούς με αντικείμενο "Οδοστρώματα από σκυρόδεμα: Οι δρόμοι του μέλλοντος".

 

Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Ε.Μ.Π. και σε ημερομηνίες εντός του Μαΐου, που θα καθοριστούν σύντομα. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το σεμινάριο αφορούν:

- Υλικά και σχεδιασμό σκυροδέματος οδοστρωσίας

- Έλεγχοι ποιότητας

- Υπολογισμός και κατασκευή οδοστρωμάτων, επί τόπου έλεγχοι, αρμοί

- Τεχνικές προδιαγραφές, πιλοτικά οδοστρώματα

- Επισκευή δαπέδων και οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα

- Αποτίμηση κόστους και κύκλου ζωής

 

Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 4 ημέρες, ενώ το κόστος συμμετοχής θα είναι 40 ευρώ. Για τη συμμετοχή θα δοθεί προτεραιότητα σε επαγγελματίες που σχετίζονται με το αντικείμενο, ενώ ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δε θα υπερβεί τους 40.

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@evipar.org